top of page

Avia Av-56 byl projekt jednomotorového letounu ing. Roberta Nebesáře. V průběhu stavby letounu však nebyl k dispozici zamýšlený hvězdicový motor, proto byl v průběhu stavby změněn za řadový motor Avia-HS-12Ydrs (licenční Hispano-Suiza) a dostavěn jako typ Av-156.

Model tedy představuje hypotetickou podobu, jak by mohl vypadat. kdyby byl postaven s původně zamýšleným motorem.

Všechny stavebnice letounu Av-56 jsou tedy kategorie What-if, ale letadlo se nám natolik líbilo, že jsme se rozhodli jej připravit jako stavebnici i přesto, že ve službách Československé letecké společnosti, Četnické letecké služby ani v Československé armádě nikdy nelétalo.

 

Avia Av-56 was a project of single-engine aircraft ing. Robert Nebesar. However, during the construction of the aircraft the intended radial engine was not available, so it was changed to the Avia-HS-12Ydrs inline engine (licensed Hispano-Suiza) and completed as the Av-156 type.

The model is therefore a hypothetical representation of what it might have looked like had it been built with the originally intended engine.

All Av-56 kits are therefore in the What-if category, but we liked the aircraft so much that we decided to prepare it as a kit even though it had never flown in the service of the Czechoslovak Airline, the Gendarmerie Air Service or the Czechoslovak Army.

72009 Avia Av-56, Československá armáda 1:72

142,00€Cena