top of page
L40 podovzek.jpg

Zakázková tvorba 3D modelů

3D modelování

Hned ze začátku si musíme na rovinu říct, že vytvoření kvalitního 3D modelu není levná záležitost.

Proto před každým modeováním vytvoříme rozpočet projektu, ať víte, jak finančně náročný by projekt byl a jestli má smysl se do něj vůbec pouštět.

Vytvoříme 3D model dle vašeho přání. 

První dotaz je vždy cena modelu. Odpověď není jednoduchá. Vždy záleží na tom, o jaký model se jedná, jaké má být jeho použití a v nemalé míře také na kvalitě dodaných podkladů pro tvorbu 3D modelu. 

Rádi se však o vašich představách s vámi pobavíme a na základě toho vytvoříme rozpočet, ze kterého zjistíte, kolik taková práce zhruba obnáší času a tím pádem i to, jak by byla finančně náročná.

Pro další informace nás kontaktujte. V mailu zkuste popsat vaše představy, o co by se mělo jednat a k čemu by měl 3D model sloužit. Pokud máte konkrétní a jasnou představu, máme z poloviny vyhráno

bottom of page